GESCHIEDENIS - IN DEN BEGINNE...

 

 

Tijdens een tuincursus in de winter van 1960 werd het idee geboren voor een Volkstuinvereniging in Purmerend. Een voorlichtingsavond van de AVVN ( de Algemeen Verbond Volkstuinverenigingen Nederland) in 1961 zorgde ervoor dat 35 enthousiaste mensen ‘Isis’ oprichtten. De Egyptische godin van de vruchtbaarheid en Moeder van de natuur was de perfecte naam voor de vereniging. De vereniging bestond op dat moment alleen nog maar uit leden, de grond was er nog niet. 

Tussen 1961 en 1964 werden er vooral tuincursussen gegeven en sprekers uitgenodigd want grond was er nog steeds niet. Het ledenaantal ging van 35 naar 90 en Isis bleef in gesprek met de gemeente Purmerend om een stuk grond te bemachtigen.

In 1964 werd uiteindelijk het huidige stuk land als grond voor de Isis tuinvereniging gesuggereerd. Het was in die tijd weiland met koeien en maakte onderdeel uit van een boerderij met een heemtuin, die er nu nog steeds zijn. De grond werd niet geschikt bevonden om op te bouwen maar kon uitstekend als volktuinencomplex gebruikt worden.

In november 1964 werd het plan voor het Isiscomplex door de gemeente goedgekeurd. Het weiland diende te worden afgegraven en te worden geëgaliseerd en het hele plan kostte zo’n 315.000 gulden. Het toenmalige plan was voor 119 tuinen, de tuinen die parallel aan het Trimpad liggen, waren er nog niet.

Vanwege de enorme som geld die noodzakelijk was, heeft Gedeputeerde Staten pas in 1969 haar goedkeuring gegeven. In september 1970 kon eindelijk begonnen worden met ‘tuinieren’. Het was echter 1 grote zwarte vlakte, afgezet met paaltjes; de paden waren afgezet met beginnende ganzerikstekjes. Er werd voor gekozen om een simpele watervoorziening op te zetten want als ieder tuintje zijn eigen watervoorziening zou krijgen, zouden er ook riolering, douches en openbare wc’s aangelegd moeten worden, de volkstuin een ‘camping’ status krijgen en de kosten per tuin hierdoor veel hoger uitkomen. 

​Toen alles rond was, de grond was omgespit en men kon beginnen met tuinieren, kwam de gemeente met een enorme hoeveelheid aarde aan omdat de grond toch eigenlijk te laag bleek te liggen. Dus kon men weer overnieuw beginnen! De gemeente probeerde dit goed te maken door leningen aan te bieden zodat men huisjes kon bouwen op de tuin. Er bleek echter een addertje onder het gras: het konden alleen ‘Woody Wonder’ huisjes zijn. Maar 1 persoon heeft toentertijd dit aanbod aangenomen en dat is te zien op tuin 119. 

Op 30 oktober 1971 vond de officiële overdracht plaats en op 27 mei 1972 was de officiële opening nadat ook de kantine (toen nog een oude kolenkeet) door leden van Isis was geplaatst.

In 1985 kreeg het Isiscomplex ook het stuk grond van de voormalige Stadskwekerij, (het stuk langs het Trimpad) erbij en konden er 10 extra tuinen ingericht worden.

Midden jaren ’90 is ook de huidige kantine gebouwd door leden van Isis, er is een winkeltje bijgekomen en dit is dan hoe Isis er heden ten dage uitziet. Met 131 tuinen een volwaardige volkstuin!